Jesteś tutaj: Start / Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenia Opiekuńcze

2019-01-29

1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia opieki  i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1)niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Czytaj więcej o: Świadczenia Opiekuńcze

Świadczenia Rodzinne

2019-01-29

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Czytaj więcej o: Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

2019-01-29

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 07 września 2007r. r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mogą być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467)

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  1. do ukończenia 18 roku życia albo,
  2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
  3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Czytaj więcej o: Fundusz Alimentacyjny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2019-01-28
Data publikacji:2019-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Marta Prokop
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:407