Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - Pracownik Socjalny

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

1. Stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)

3. Wymagania:

  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie
    z ustawą o pomocy społecznej,
  • nieposzlakowana opinia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.
18 października 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - Pracownik Socjalny

"Rodzina 500+" na nowych zasadach

Co się zmieni w rozszerzonym programie Rodzina 500+? Na siedem, najważniejszych pytań w tej sprawie odpowiadamy poniżej.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci  niż było do tej pory.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online  od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),  a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

  1. Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenie 500+ na nowych  zasadach już od startu programu?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

27 czerwca 2019
Czytaj więcej o: "Rodzina 500+" na nowych zasadach

Informacja 500 Plus

Od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej będzie można składać  wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+", wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start", świadczenia rodzinne oraz świadczenia
z funduszu alimentacyjnego.  Natomiast od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo), jednocześnie można składać wnioski drogą elektroniczną.


Od 1 lipca 2019 r. rusza program „Rodzina 500+", który obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego 500 + na nowych zasadach należy złożyć wniosek w okresie od 01 lipca 2019r. do 30 września 2019r.  Złożenie wniosku do 30 września 2019r. gwarantuje rodzicowi wypłatę z wyrównaniem od miesiąca lipca. Jeżeli natomiast rodzic złoży wniosek po 30 września 2019r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

14 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Informacja 500 Plus