ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr GOPS. 06/2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 grudnia 2022
 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3, 27-230 Brody.
 2. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w ośrodkach wsparcia – schroniskach
  dla bezdomnych bez usług opiekuńczych w 2023 roku na rzecz osób bezdomnych
  na terenie Gminy Brody
  .
 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
 4. Kryteria wyboru oferty: 100% cena.
 5. Istotne warunki zamówienia:
 • 39,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć 00/100) za dobę,
 • zapewnienie maksymalnie 5 miejsc dla osób bezdomnych z terenu Gminy Brody,
 • zapewnienie minimalnego standardu obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 1. Sposób przygotowania oferty: wg załącznika.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert:

a) drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Staszica 3, 27-230 Brody.

b) osobiście u zamawiającego pokój nr 11.

Oferty należy składać do 23.12.2022r., do godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych.

 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Kierownik GOPS w Brodach Martyna Kutera

Tel. 41 271 01 91

e-mail: gops@brody.info.pl

Martyna Kutera

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2022-12-02
Data publikacji:2022-12-02
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Kutera-Dziura
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:496