Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach

28 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Brody.

I. Zamawiający:

Gmina Brody

działająca za pośrednictwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych w postaci schroniska dla bezdomnych, spełniających następujące warunki:

a) status bezdomnego;

b) ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Brody

c) konieczność zapewnienia pomocy w formie schronienia.

2. Warunki zamówienia:

10 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Brody.

Od lipca rusza program „Dobry start"

Od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy „Dobry start", w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko.


   Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenia będą wypłacane do 24 roku życia.
Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start" nie przysługuje.

   Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start" będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej, podobnie jak przy świadczeniu „500+".
Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo), jednocześnie można składać wnioski drogą elektroniczną. Mieszkańcy Gminy Brody mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy na sali konferencyjnej (parter), w godzinach przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 09.00-15.00, wtorek – piątek w godz. 08.00-14.00

W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start" jest miesiąc listopad. W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od lipca. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

Więcej o programie "Dobry Start".


          500-plus-logoOd 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Urzędzie Gminy w Brodach na sali konferencyjnej (parter) będzie można również składać wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+", świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

 

 

 

Harmonogram przyjmowania wniosków w sprawie: świadczenia z programu DOBRY START, Rodzina 500+, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

   Poniedziałek 9.00 – 15.00
   Wtorek- Piątek 8.00 – 14.00

300-plus-tabelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów.

28 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Od lipca rusza program „Dobry start"