Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapraszamy do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”!

Szanowni Państwo!

Mimo trudności i obostrzeń spowodowanych aktualną sytuacją zdrowotną
w naszym kraju jak co roku zapraszamy do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej ”!
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Konkurs skierowany jest do działających w obszarze ekonomii społecznej
na terenie województwa świętokrzyskiego:

26 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zapraszamy do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”!

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2020r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

ZARZĄDZENIE NR 21/2020

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRODACH

z dnia 23 listopada 2020 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2020r. dla pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

 

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. 2019 poz. 1282 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§1

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w 2020r. z tytułu święta przypadającego w sobotę: 26 grudnia 2020r. ustalam dzień 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Martyna Kutera

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

26 listopada 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 21/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2020r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów Informacja Prasowa 23.10.2020roku.

W załączniku informacje dotyczące wsparcia seniorów w czasie pandemii.

28 października 2020
Czytaj więcej o: Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów Informacja Prasowa 23.10.2020roku.