ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr GOPS. 04/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2023

1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Staszica 3, 27-230 Brody.

2. Przedmiot zamówienia:

Zabezpieczenie schronienia dla osób z terenu Gminy Brody.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024r. – 31.12.2024r.

4. Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

5. Istotne warunki zamówienia:

  • zapewnienie w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku maksymalnie 6 miejsc
    dla mieszkańców Gminy Brody,
  • 40,00 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100) za dobę, za każdą umieszczoną osobę,
  • kompleksowa obsługa według wytycznych zgodnych z ustawą o pomocy społecznej.

6. Sposób przygotowania oferty: wg załącznika.

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

a. drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Staszica 3, 27-230 Brody.

b. osobiście u zamawiającego pokój nr 11.

Oferty należy składać do 22.12.2023r., do godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie do 14 dni roboczych.

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Kierownik GOPS w Brodach Pani Martyna Kutera

Tel. (041) 271 01 91

e-mail: gops@brody.info.pl

Martyna Kutera
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brodach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2023-12-04
Data publikacji:2023-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Patrycja Gałka
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:350