Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.04/2019

ZAPYTANIE  OFERTOWE NA DRUKI

 

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3 27-230 Brody

2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi na druki wykorzystywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

4. Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

5. Istotne warunki zamówienia: obowiązujące druki z zakresu:

 • Świadczenia wychowawcze,
 • Zasiłek rodzinny,
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 • Zasiłek i świadczenia pielęgnacyjne,
 • Specjalny zasiłek pielęgnacyjny,
 • Świadczenia rodzicielskie,
 • Fundusz alimentacyjny,
 • Pomoc społeczna.

6. Sposób przygotowania oferty: według obowiązujących standardów.

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

4 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.04/2019

Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.03/2019

ZAPYTANIE  OFERTOWE NA USŁUGI BHP

 

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3 27-230 Brody
 2. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji d.s. BHP w 2020r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach.
 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
 4. Kryteria wyboru oferty: 100% cena.
 5. Istotne warunki zamówienia:
 • pełnienie funkcji specjalisty d.s. BHP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w brodach zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bhp (Dz. U. 1997.109.704 z późn. zm.),
 • opracowaniu programów szkoleniowych i wykonaniu szkoleń wstępnych i okresowych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenia rejestru wypadków,
 • opracowanie i aktualizacja dokumentacji ocen ryzyka zawodowego stanowisk pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych.
 1. Sposób przygotowania oferty: według obowiązujących standardów.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert:
3 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.03/2019

Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.02/2019

ZAPYTANIE  OFERTOWE NA USŁUGI POGRZEBOWE

 

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3 27-230 Brody
 2. Przedmiot zamówienia: usługa pogrzebowa realizowana w 2020 roku na rzecz osób zmarłych na terenie Gminy Brody.
 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
 4. Kryteria wyboru oferty: 100% cena.
 5. Istotne warunki zamówienia:

- pochówek zgodnie z wyznaniem zmarłego,

- kompleksowa obsługa pogrzebowa.

 1. Sposób przygotowania oferty: oferta ze specyfikacją cenową usługi.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert:

 

2 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.02/2019