Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

WYDAWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH WE WRZEŚNIU 2022r.

WYDAWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH

 

12.09.2022

Miejscowości: Adamów, Dziurów, Kuczów, Styków, Jabłonna

 

13.09.2022

Miejscowości: Lipie, Lubienia, Młynek, Krynki.

 

14.09.2022

Miejscowości: Bór Kunowski, Staw Kunowski, Rudnik, Ruda, Budy Brodzkie Brody.

 

W GODZINACH

8:30 – 11:30

 

* Wszyscy powinni posiadać własne torby na produkty.

PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE SĄ WYDAWANE DO WYCZERPANIA ASORTYMENTU

 

 

30 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: WYDAWANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH WE WRZEŚNIU 2022r.

DODATEK WĘGLOWY

przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
  2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 zł.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek o dodatek węglowy można składać na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bodach w godzinach:

poniedziałek – od 900 do 1500

od wtorku do piątku – od 800 1400

 

17 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: DODATEK WĘGLOWY

PROJEKT „ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UKRAINY”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego realizuje Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest wsparcie w zakresie oparcia społecznego, aktywizacji społecznej oraz adaptacji do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy w wieku aktywności zawodowej oraz ich otoczenia, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022r. w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską i zamieszkują, uczą się na obszarze woj. świętokrzyskiego. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia aktywnej integracji osób przybywających z Ukrainy, pozwalając im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, bez względu na płeć i niepełnosprawność.
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych form wsparcia oraz rozpoczęcia rekrutacji dostępne są na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  - „Świętokrzyskie dla Ukrainy” oraz pod numerami telefonów: 41–342-16-92 oraz 41-342-13-88.

1 lipca 2022
Czytaj więcej o: PROJEKT „ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UKRAINY”