Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.04/2020

ZAPYTANIE  OFERTOWE NA USŁUGI POGRZEBOWE

 

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3 27-230 Brody
 2. Przedmiot zamówienia: usługa pogrzebowa realizowana w 2021 roku na rzecz osób zmarłych na terenie Gminy Brody.
 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
 4. Kryteria wyboru oferty: 100% cena.
 5. Istotne warunki zamówienia:

- pochówek zgodnie z wyznaniem zmarłego,

- kompleksowa obsługa pogrzebowa.

 1. Sposób przygotowania oferty: oferta ze specyfikacją cenową usługi.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert:

a). drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3 27-230 Brody

b). osobiście u zamawiającego pokój nr 11.

Oferty należy składać do 21.12.2019r., godz.: 15:00

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie do 14 dni roboczych.

 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Kierownik GOPS w Brodach Martyna Kutera

Tel.: 41 271 01 91

e-mail: gops@brody.info.pl

 

Martyna Kutera

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

 

 

7 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.04/2020

Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.03/2020

ZAPYTANIE  OFERTOWE NA DRUKI

 

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3 27-230 Brody
 2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi na obowiązujące druki wykorzystywane
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach.
 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
 4. Kryteria wyboru oferty: 100% cena.
 5. Istotne warunki zamówienia: obowiązujące druki z zakresu:
 • Świadczenia wychowawcze,
 • Zasiłek rodzinny,
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 • Zasiłek i świadczenia pielęgnacyjne,
 • Specjalny zasiłek pielęgnacyjny,
 • Świadczenia rodzicielskie,
 • Fundusz alimentacyjny,
 • Pomoc społeczna.
 1. Sposób przygotowania oferty: według obowiązujących standardów.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert:

a). drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3 27-230 Brody

b). osobiście u zamawiającego pokój nr 11.

Oferty należy składać do 21.12.2019r., godz.: 15:00

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie  do 14 dni roboczych.

 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Kierownik GOPS w Brodach Martyna Kutera

Tel.: 41 271 01 91

e-mail: gops@brody.info.pl

Martyna Kutera

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

7 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.03/2020

Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.02/2020

ZAPYTANIE  OFERTOWE NA USŁUGI BHP

 

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3 27-230 Brody
 2. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji d.s. BHP w 2020r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach.
 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
 4. Kryteria wyboru oferty: 100% cena.
 5. Istotne warunki zamówienia:
 • pełnienie funkcji specjalisty d.s. BHP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w brodach zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bhp (Dz. U. 1997.109.704 z późn. zm.),
 • opracowaniu programów szkoleniowych i wykonaniu szkoleń wstępnych i okresowych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenia rejestru wypadków,
 • opracowanie i aktualizacja dokumentacji ocen ryzyka zawodowego stanowisk pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych.
 1. Sposób przygotowania oferty: według obowiązujących standardów.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert:

a). drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3 27-230 Brody

b). osobiście u zamawiającego pokój nr 11.

Oferty należy składać do 23.12.2020r., godz.: 15:00

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie  do 14 dni roboczych.

 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Kierownik GOPS w Brodach Martyna Kutera

Tel.: 41 271 01 91

e-mail: gops@brody.info.pl

 

Martyna Kutera

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

7 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.02/2020