Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

Załatwianie spraw

Wzory wniosku o świadczenie wychowawcze

2021-01-18

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 13.06.2019 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2019/2020

2020-04-16

Świadczenia Opiekuńcze

2019-01-29

1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia opieki  i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1)niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Czytaj więcej o: Świadczenia Opiekuńcze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2019-01-28
Data publikacji:2019-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Marta Prokop
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5057