Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.02/2020

2020-12-07

ZAPYTANIE  OFERTOWE – Nr GOPS. 02/2020

 

 1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach,

ul.: Staszica 3 27-230 Brody

 1. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji specjalisty d.s. BHP w 2021r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Brodach.

 1. Termin realizacji zamówienia:

01.01.2021r. – 31.12.2021r.

 1. Kryteria wyboru oferty:

100% ceny – kompleksowa usługa.

 1. Istotne warunki zamówienia:
 • pełnienie funkcji specjalisty d.s. BHP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w brodach zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 z późn. zm.),
 • opracowaniu programów szkoleniowych i wykonaniu szkoleń wstępnych i okresowych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenia rejestru wypadków,
 • opracowanie i aktualizacja dokumentacji ocen ryzyka zawodowego stanowisk pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych.
 1. Sposób przygotowania oferty:

Oferta może zostać złożona z załączonym wzorem. Dopuszcza się inny wzór złożenia oferty o ile zawiera odpowiednie informacje stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

a). drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3 27-230 Brody

b). osobiście u zamawiającego pokój nr 11.

Oferty należy składać do 23.12.2020r., godz.: 15:00

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie  do 14 dni roboczych.

 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Kierownik GOPS w Brodach Martyna Kutera

Tel.: (041) 271 01 91

e-mail: gops@brody.info.pl

 

 

Martyna Kutera

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.01/2020

2020-01-02

ZAPYTANIE  OFERTOWE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG W OŚRODKACH WSPARCIA – SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH LUB SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI

 

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3 27-230 Brody

2. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2020 roku na rzecz osób bezdomnych na terenie Gminy Brody.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.02.2020r. – 31.12.2020r.

4. Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

5. Istotne warunki zamówienia: 26,00 zł ( dwadzieścia sześć złotych 00/100) za dobę

- kompleksowa obsługa według wytycznych zgodnych z ustawą o pomocy społecznej

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.01/2020

Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.04/2019

2019-12-04

ZAPYTANIE  OFERTOWE NA DRUKI

 

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul.: Staszica 3 27-230 Brody

2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi na druki wykorzystywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

4. Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

5. Istotne warunki zamówienia: obowiązujące druki z zakresu:

 • Świadczenia wychowawcze,
 • Zasiłek rodzinny,
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 • Zasiłek i świadczenia pielęgnacyjne,
 • Specjalny zasiłek pielęgnacyjny,
 • Świadczenia rodzicielskie,
 • Fundusz alimentacyjny,
 • Pomoc społeczna.

6. Sposób przygotowania oferty: według obowiązujących standardów.

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.04/2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2018-06-22
Data publikacji:2018-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7147