Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach

Informacja 500 Plus

14 czerwca 2019

Od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej będzie można składać  wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+", wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start", świadczenia rodzinne oraz świadczenia
z funduszu alimentacyjnego.  Natomiast od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo), jednocześnie można składać wnioski drogą elektroniczną.


Od 1 lipca 2019 r. rusza program „Rodzina 500+", który obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego 500 + na nowych zasadach należy złożyć wniosek w okresie od 01 lipca 2019r. do 30 września 2019r.  Złożenie wniosku do 30 września 2019r. gwarantuje rodzicowi wypłatę z wyrównaniem od miesiąca lipca. Jeżeli natomiast rodzic złoży wniosek po 30 września 2019r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie z programu ,, Dobry start’’ przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenia będą wypłacane do 24 roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie„Dobry start" nie przysługuje. W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku.
W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start" jest miesiąc listopad.

   

Mieszkańcy Gminy Brody mogą złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach (pokój nr 2, pokój nr 12), w godzinach przyjęć interesantów:

- poniedziałek w godz. 09.00-15.00 , wtorek–piątek w godz .08.00-14.00
  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2019-06-14
Data publikacji:2019-06-14
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Brzoza
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:199