Zapytanie ofertowe – Nr GOPS.01/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2019
  1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Staszica 3, 27-230 Brody.

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Usługa wypłat gotówkowych zasiłków dla około 500 klientów korzystających z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego polegająca na wypłatach zasiłków 3 razy w miesiącu następujących świadczeń:

  • wypłata zasiłków rodzinnych – od 5 każdego miesiąca i od 20 każdego miesiąca,
  • wypłata zasiłków z pomocy społecznej – od 25 każdego miesiąca,
  • wypłaty indywidualne na wniosek klientów.

 

Szacunkowa miesięczna wartość wypłat wynosi 200.000,00 zł

Do podanej wartości należy odnieść ustalenie zaoferowanej ceny za świadczenie usługi.

Wypłaty będą odbywać się w czasie pracy placówki świadczącej wypłaty. Wykonawca będzie zobowiązany do rozliczania się z dokonanych wypłat na zasadach określonych w umowie, która będzie negocjowana z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 01 kwietnia 2019 r. Umowa na okres 36 miesięcy.

 

4. Kryteria wyboru oferty:

100% ceny – kompleksowa usługa wypłat.

 

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Dysponowanie punktem kasowym w miejscowości Brody.

 

6. Sposób przygotowania oferty:

Oferta może zostać złożona zgodnie z załączonym wzorem. Dopuszcza się inny wzór złożenia oferty o ile zawiera ona odpowiednie informacje stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe.

 

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty można składać w następujący sposób:

 

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: opsbrody@poczta.onet.pl lub
  • faxem: 041 271 19 78 lub
  • drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, Staszica 3, 27-230 Brody.

 

Oferty należy składać do dnia 07 kwietnia 2019 roku, do godz. 15.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych.

 

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Imię i nazwisko: Martyna Kutera

Tel. (041) 271-01-90

e-mail: opsbrody@poczta.onet.pl

 

Martyna Kutera

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodach

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Data utworzenia:2019-03-29
Data publikacji:2019-03-29
Osoba sporządzająca dokument:Klaudyna Jabłońska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:180